Thai Tour
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง พัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  [348]  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 52 : 10:54 น.  โดย : พัน.พัฒนา ๑  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34701 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 13:07 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34702 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 13:08 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34703 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 14:16 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยทั้งแผ่นดิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34704 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 14:32 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

หนึ่งคือ ผู้ครอง ใต้หล้าฟ้าไทย
หนึ่งคือ ผู้ ไม่เคย ละเลยหน้าที่
หนึ่งคือ ผู้ดูแล ประชาชนชั่วนานปี
หนึ่งนั้นมี วิสัยทัศน์กว้างขวางไกล
หนึ่งนั้นเปรียบ เหมือนดั่ง พ่อหลวง
ไทยทั้งปวง สดุดี ยกย่องให้
เพราะท่านนั้น อยู่ใน ทุกดวงใจ
ของชาวไทย คือในหลวง ผู้ทรงธรรม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34705 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 14:35 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

King พ่อผู้หาคำเปรียบเทียบมิได้ ขอเทิดไท้พ่อหลวงของไทยผู้ทรงเป็นธรรม ประดุจล้ำเลิศ เมื่อยามลูกทุกข์กายใจ พ่อหลวงบรรเทาให้ทุกคราไป
King ร้อยพันล้านดวงใจเทิดไว้ซึ่งองค์ราชัน ทรงสร้างสรรค์สิ่งดีดีไว้ให้กับปวงชนชาวไทยทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้อยู่อย่างสงบร่มเย็นตราบจนทุกวันนี้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34706 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 14:40 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง
จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักและเคารพอีกเล่า

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34707 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 14:41 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34708 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 14:42 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

“พ่อ” คือ “พรหม” คือ “พระ” คุ้มอุ้มชีวิต ลูกน้อมจิตกราบประนมก้มเกศี เรียงอักษรเป็นกลอน...ร้อยแทนถ้อยวจี ว่าลูกนี้ “รักพ่อ” ขอบูชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34709 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 14:42 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระเจ้าแผ่นดิน ครองไทย ครองใจราษฎร์ พระภัทรมหาราช พระทรงศีล พระปรีชาสามรถ ปราชญ์ศิลปิน บุญแผ่นดินทุกวาระ พระภูมิพล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34710 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 14:43 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

เทิดไท้ นบน้อม เทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนา หทัยสุขล้ำ สมจินต์ เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชาภูมิพล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34711 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 14:44 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ขอกราบลงตรงเบื้องยุคลบาท
มหาราชชนชาวไทยในสยาม
เกียรติประวัติก้องไกลในพระนาม
ทุกเขตคาม..ร่วมใจถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ
กวค.กพ.ทบ. ขอถวายพระพร

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34712 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 14:45 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

อันที่จริงเธอชื่อ "ภูมิพล" ที่แปลว่า "กำลังของแผ่นดิน"
แม่ก็อยากให้ เธออยู่กับดิน เมื่อฟังคำพูดนี้แล้วกลับมาคิด
ซึ่งแม่คงจะสอนเรา และมีจุดมุ่งหมายว่า
อยากให้ติดดินและอยากให้ทำงาน ให้แก่ประชาชน
(พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34713 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 14:45 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

Long Live The King
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
มีพลานามัยแข็งแรง
ขอให้สิ่งศักดิ์คุ้มครองพระองค์
ขอให้ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34714 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 14:47 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ธ.ทรงเป็นดวงใจ ไทยทุกผู้
ธ…........รณีใหญ่กว้าง…..….แดนไทย
ทรง….…เสด็จท่องไป…….….ทั่วหล้า
เป็น….…ปิ่นหฤทัย……….…...ทั่วทุก คนนา
ดวง…...จิตไทยทั่วฟ้า…..…...ร่วมน้อม รวมใจ
ใจ………ทั้งหกสิบล้าน………..รวมกัน
ไทย……ทุกผู้เผ่าพันธุ์………...กราบไหว้
ทุก….....ถิ่นทวยเทพอัน.…….ศักดิ์สิทธิ์
ผู้……..…คนน้อมขอให้…….….ปักป้อง จอมสยามฯ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34715 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 14:49 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ขอพระชนมายุยิ่ง...............ยืนยง
ชูชาติศาสน์ดำรง................คู่หล้า
พระสรีระผ่องผจง ..............พูนเพิ่ม
ปกชาติปกชนกล้า...............กล่อมเกล้าเกลาขวัญ ฯ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34716 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 14:51 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

คือ จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา นราศัย
รอยพระบาท สร้างชีวิต สร้างจิตใจ พระกรณียกิจ น้ำพระทัย ชัยพัฒนา
ศุภวาร ๖๐ ปี ที่ครองราชย์ นานาชาติ เทิดพระเกียรติ ไปทั่วหล้า
ถวายนาม “องค์กษัตริย์ นักพัฒนา” สมสมญา ภูมิพลังสร้างแผ่นดิน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ กวค.กพ.ทบ.

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34717 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 14:53 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

รวยรินน้ำพระทัยจากพ่อ พระราชหฤทัยทั่วหล้า
เป็นมิ่งขวัญเหล่าราษฎร์ปวงประชา ทรงเมตตาพสกนิกรเราชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ กวค.กพ.ทบ.

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34718 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 14:54 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

เศรษฐกิจ พอเพียง เลี้ยงชีวิต
ทรงอุทิศ เวลา เงินตราให้
พระตรากตรำ ทำเอง จากจิตใจ
ต้องการให้ เห็นจริง ทุกสิ่งงาน
ความสำเร็จ เสร็จสม อารมณ์หวัง
เสริมพลัง สร้างความคิด ลิขิตขาน
พระทรงชัย ไตร่ตรอง มองเหตุการณ์
เพื่อลูกหลาน รุ่งเรือง เมืองไทยงาม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34719 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 14:55 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34720 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 15:03 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34721 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 15:14 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34722 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 15:15 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34723 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 15:15 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ และขอให้ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตราบนานแสนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34724 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 15:42 น.  โดย : ใบบัว  

“…การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนเป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับ ต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกฐานะทางเศรษฐกิจขึ้นได้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ และของประชาชน โดยสอดคล้องด้วย จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆได้ ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวในที่สุด…”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34725 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 15:43 น.  โดย : ใบบัว  

“…ในการพัฒนาประเทศ นั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างความเจริญขั้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับ

…การถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์…”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34726 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 15:45 น.  โดย : ใบบัว  

“…คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่ พอมี พอกิน และขอให้ทุกคน มีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่ พอกิน มีความสงบ และทำงานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่ จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศ อื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้…”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34727 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 15:47 น.  โดย : ใบบัว  

“…เมื่อ ปี 2517 วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย…

…พอเพียงมีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือคำว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น…”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34728 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 15:49 น.  โดย : ใบบัว  

“…ก็ชัดแล้วว่าควรจะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องทั้งหมด เพียงครึ่งหนึ่งก็ใช้ได้ แม้จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ หมายความว่าวิธีปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไม่ต้องทำทั้งหมด และขอเติมว่าจะทำทั้งหมดก็จะทำไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่ง หรือแม้หมู่บ้านหนึ่งทำเศรษฐกิจพอเพียงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นการถอยหลังถึงสมัยหินสมัยคนอยู่ในอุโมงค์หรือในถ้ำ ซึ่งไม่ต้องอาศัยหมู่อื่น เพราะว่าหมู่อื่นก็เป็นศัตรูทั้งนั้น ตีกัน ไม่ใช่ร่วมมือกันจึงต้องทำเศรษฐกิจพอเพียง แต่ละคนต้องหาที่อยู่ ก็หาอุโมงค์ หาถ้ำ ต้องหาอาหาร คือไปเด็ดผลไม้หรือใบไม้ตามที่มี หรือไปใช้อาวุธที่ได้สร้างได้ประดิษฐ์เอง ไปล่าสัตว์ กลุ่มที่อยู่ในอุโมงค์ในถ้ำนั้น ก็มีเศรษฐกิจพอเพียงร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็ปฏิบัติได้…”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34729 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 15:51 น.  โดย : ใบบัว  

“…คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่า ทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง…”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34730 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 15:52 น.  โดย : ใบบัว  

“…เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาของเศรษฐกิจ การที่ต้องใช้รถไถต้องไปซื้อ เราต้องใช้ต้องหาเงินมาสำหรับซื้อน้ำมันสำหรับรถไถ เวลารถไถเก่าเราต้องยิ่งซ่อมแซม แต่เวลาใช้นั้นเราก็ต้องป้อนน้ำมันให้เป็นอาหาร เสร็จแล้วมันคายควัน ควันเราสูดเข้าไปแล้วก็ปวดหัว ส่วนควายเวลาเราใช้เราก็ต้องป้อนอาหาร ต้องให้หญ้าให้อาหารมันกิน แต่ว่ามันคายออกมา ที่มันคายออกมาก็เป็นปุ๋ย แล้วก็ใช้ได้สำหรับให้ที่ดินของเราไม่เสีย…”

พระราชดำรัส เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34731 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 15:53 น.  โดย : ใบบัว  

“…เราไม่เป็นประเทศร่ำรวย เรามีพอสมควร พออยู่ได้ แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก เราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยกลับ ประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัว แต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่าแบบคนจน แบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไป ทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากัน จะอยู่ได้ตลอดไป…”

พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34732 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 15:54 น.  โดย : ใบบัว  

“…ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณ์ในทางดี ที่เขาเรียกว่าเล็งผลเลิศ ก็เห็นว่าประเทศไทย เรานี่ก้าวหน้าดี การเงินการอุตสาหกรรมการค้าดี มีกำไร อีกทางหนึ่งก็ต้องบอกว่าเรากำลังเสื่อมลงไปส่วนใหญ่ ทฤษฎีว่า ถ้ามีเงินเท่านั้นๆ มีการกู้เท่านั้นๆ หมายความว่าเศรษฐกิจก้าวหน้า แล้วก็ประเทศก็เจริญมีหวังว่าจะเป็นมหาอำนาจ ขอโทษเลยต้องเตือนเขาว่า จริงตัวเลขดี แต่ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังในความต้องการพื้นฐานของประชาชนนั้นไม่มีทาง…”

พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34733 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 15:54 น.  โดย : ใบบัว  

“…เดี๋ยวนี้ประเทศไทยก็ยังอยู่ดีพอสมควร ใช้คำว่า พอสมควร เพราะเดี๋ยวมีคนเห็นว่ามีคนจน คนเดือดร้อน จำนวนมากพอสมควร แต่ใช้คำว่า พอสมควรนี้ หมายความว่าตามอัตตภาพ…”

พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34734 โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 57 : 16:54 น.  โดย : ศฝ.นศท.มทบ.๒๒  

การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วย มิฉะนั้น จะทำให้มีความยุ่งยาก จะทำให้สังคมและชาติประเทศต้องแตกสลายจนสิ้นเชิง

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34735 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 09:59 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ทหาร เราจะปกป้องรักษาประเทศชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34736 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 10:01 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

จะเป็นข้าฯรับใช้ ลองบาททุกชาติไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34737 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 10:01 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ขอจงทรงมีพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มฉัตรให้ลูก ๆ ทุกคนตราบชั่วกาลนานเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34738 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 10:02 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34739 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 10:03 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34740 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 10:04 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34741 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 10:04 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34742 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 10:05 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34743 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 10:07 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34744 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 10:07 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

พระองค์ทรงเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยทั้งปวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34745 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 11:55 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34746 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 11:59 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34747 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 12:01 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34748 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 12:03 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

เศรษฐกิจ พอเพียง เลี้ยงชีวิต
ทรงอุทิศ เวลา เงินตราให้
พระตรากตรำ ทำเอง จากจิตใจ
ต้องการให้ เห็นจริง ทุกสิ่งงาน
ความสำเร็จ เสร็จสม อารมณ์หวัง
เสริมพลัง สร้างความคิด ลิขิตขาน
พระทรงชัย ไตร่ตรอง มองเหตุการณ์
เพื่อลูกหลาน รุ่งเรือง เมืองไทยงาม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34749 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 12:04 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

รวยรินน้ำพระทัยจากพ่อ พระราชหฤทัยทั่วหล้า
เป็นมิ่งขวัญเหล่าราษฎร์ปวงประชา ทรงเมตตาพสกนิกรเราชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ กวค.กพ.ทบ.

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34750 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 12:07 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

คือ จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา นราศัย
รอยพระบาท สร้างชีวิต สร้างจิตใจ พระกรณียกิจ น้ำพระทัย ชัยพัฒนา
ศุภวาร ๖๐ ปี ที่ครองราชย์ นานาชาติ เทิดพระเกียรติ ไปทั่วหล้า
ถวายนาม “องค์กษัตริย์ นักพัฒนา” สมสมญา ภูมิพลังสร้างแผ่นดิน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ กวค.กพ.ทบ.

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34751 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 12:15 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- พระเป็นแก้วขวัญมิ่งที่ยิ่งใหญ่
พระหฤทัยมากกว่าฟ้าที่กว้าง
พระปฏิภาณเปี่ยมล้นในทุกทาง
พระทรงสร้างเสริมไทยให้ดูดี
เป็นศูนย์รวมน้ำใจไทยแน่แล้ว
คอยแนะแนวทางให้ไทยทุกที่
เป็นอยู่อย่างพอเพียงเยี่ยงอย่างมี
เฉกวิถีไทยแท้แต่โบราณ
ทีฆายุโกโหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34752 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 12:16 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก
เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา
ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา
พระเมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน
สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ
สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล
บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34753 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 12:17 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- พระองค์ทรงอุทิศแรงกาย แรงใจและมันสมองเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนไทย
แม้พระองค์ทรงประชวร ยังห่วงหาประชาชนของพระองค์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34754 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 12:21 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- พระองค์ทรงอุทิศแรงกาย แรงใจและมันสมองเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนไทย
แม้พระองค์ทรงประชวร ยังห่วงหาประชาชนของพระองค์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34755 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 12:23 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- พระองค์ทรงเป็นพ่อ เป็นครู สอนราษฎร ให้รู้จักรักสามัคคีของคนในชาติ
แม้คนต่างชาติต่างภาษา ยังยกย่องพระองค์เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34756 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 12:25 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ทรงส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านให้อยู่ดีสุข นำความรู้พอมี พอกิน พออยู่พอใช้ ทำให้มีอาชีพหล่อเลี้ยงท้องถิ่นและครอบครัว

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34757 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 12:26 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ทรงส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านให้อยู่ดีสุข นำความรู้พอมี พอกิน พออยู่พอใช้ ทำให้มีอาชีพหล่อเลี้ยงท้องถิ่นและครอบครัว

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34758 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 12:42 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ปวงประชาร่มเย็นเป็นสุข ไร้ทุกข์ เพราะมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่พึ่งแก่ประชาชนชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34759 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 12:44 น.  โดย : สธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

เราเกิดเป็นไทยสมใจ ภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเราจงร่วมใจรักษาความเป็นไทยไว้ให้ยั่งยืนยง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34760 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 12:45 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ลูกไม่มีของชิ้นใหญ่จะให้พ่อ ลูกไม่มีเงินมากพอจะเสกสรร ลูกไม่มีทั้งเพชรทองของกำนัลลูกไม่มีเงินร้อยพันมาวางกอง ลูกมีเพียงคำปฏิญาณที่ซื่อสัตย์ เป็นของขวัญ---พอแก้ขัด---ตอบสนอง---ลูกจะดี---ลูกจะเก่ง---จะปรองดอง เป็นของขวัญ---ใส่กล่อง...ให้พ่อเอย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34761 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 12:46 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ลูกไม่มีของชิ้นใหญ่จะให้พ่อ ลูกไม่มีเงินมากพอจะเสกสรร ลูกไม่มีทั้งเพชรทองของกำนัลลูกไม่มีเงินร้อยพันมาวางกอง ลูกมีเพียงคำปฏิญาณที่ซื่อสัตย์ เป็นของขวัญ---พอแก้ขัด---ตอบสนอง---ลูกจะดี---ลูกจะเก่ง---จะปรองดอง เป็นของขวัญ---ใส่กล่อง...ให้พ่อเอย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34762 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 12:48 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ครอบครัวของผมเป็นคนไทย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย รู้ว่ากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงห่วงใย พสกนิกรไทยทุกๆคน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34763 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 12:49 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

อาเศียรวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพล ทรงครองชาติครองชนพ้นกาลสมัย ทุกย่างพระบาทประกาศก้อง เพื่อผองไทย ทรงครองธรรมนำชัยเพื่อปวงชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34764 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 12:50 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐของนักพัฒนา เพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34765 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 12:51 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34766 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 12:56 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34767 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 12:57 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34768 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 12:58 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34769 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 12:59 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34770 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 13:54 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34771 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 13:56 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34772 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 13:56 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34773 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 13:57 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34774 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 13:58 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34775 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 16:16 น.  โดย : ใบบัว  

ความพอดี

ในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไม่ทำเกินฐานะและกำลัง หรือทำด้วยความเร่งรีบ เมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้น ตามต่อกันไปเป็นลำดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอน มีหลักเกณฑ์ เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืน

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 ธันวาคม 2540

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34776 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 16:17 น.  โดย : ใบบัว  

ความรู้ตน

เด็กๆ ทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้ว จะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆ ได้โดยถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญ ให้แก่ตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน

พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือ วันเด็ก ประจำปี 2521

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34777 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 16:18 น.  โดย : ใบบัว  

คนเราจะต้องรับและจะต้องให้

คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2521

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34778 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 16:20 น.  โดย : ใบบัว  

อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ

ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25 มิถุนายน 2496

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34779 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 16:23 น.  โดย : ใบบัว  

พูดจริง ทำจริง

ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34780 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 16:23 น.  โดย : ใบบัว  

หนังสือเป็นออมสิน

หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมา คิดมา แต่โบราณกาลจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคล้ายๆ ธนาคารความรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้ มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2514

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34781 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 16:24 น.  โดย : ใบบัว  

ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปี พุทธศักราช 2531

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 
ความเห็นที่ 34782 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 16:24 น.  โดย : ใบบัว  

การเอาชนะใจตน

ในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อม เราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ ให้ได้จริงๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไป และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ

พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน ในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 ธันวาคม 251

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  บางแสน เชียงคาน สวนผึ้ง

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  [348]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :
Code :
*กรุณาใส่ Code ตามรูปด้านบน


 
ท่องเที่ยว