Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง พัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  [359]  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 52 : 10:54 น.  โดย : พัน.พัฒนา ๑  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35801 โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 57 : 12:21 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ็มนตรี  

โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35802 โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 57 : 12:21 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ็มนตรี  

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35803 โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 57 : 12:23 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ็มนตรี  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35804 โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 57 : 12:24 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ็มนตรี  

พระองค์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของพระองค์เอง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35805 โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 57 : 13:36 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

โครงการพระราชดำริฝนหลวง ช่วยทำให้ฝนตกในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ป่ามีความชุ่มชื้น เกษตรกรมีน้ำเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35806 โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 57 : 13:37 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

โครงการพระราชดำริ กังหันน้ำชัยพัฒนา ช่วยบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี เพิ่มอากาศในน้ำ ทำให้สัตว์น้ำมีที่อยู่อาศัย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35807 โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 57 : 13:38 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

โครงการพระราชดำริเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ช่วยกักเก็บน้ำให้น้ำไม่ให้ท่วมพื้นที่ภาคกลาง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35808 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 09:49 น.  โดย : ผคปม.กศ.รร.ป.ศป.  

ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35809 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 09:50 น.  โดย : ผคปม.กศ.รร.ป.ศป.  

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินไทย ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชา ตราบชั่วกาลนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35810 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 09:51 น.  โดย : ผคปม.กศ.รร.ป.ศป.  

เป็นหยาดฝนโชยลมใจไทยทั่วถิ่น
เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้
พ่อหลวงทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย
ขอเกิดเป็นคนไทยใต้พระบาททุกชาติไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35811 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 09:52 น.  โดย : ผคปม.กศ.รร.ป.ศป.  

เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35812 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 09:53 น.  โดย : ผคปม.กศ.รร.ป.ศป.  

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35813 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 09:54 น.  โดย : ผคปม.กศ.รร.ป.ศป.  

พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาสัตว์ทั้งหลายยังได้รับ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35814 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 09:55 น.  โดย : ผคปม.กศ.รร.ป.ศป.  

ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35815 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 09:56 น.  โดย : ผคปม.กศ.รร.ป.ศป.  

หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35816 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 09:59 น.  โดย : ผคปม.กศ.รร.ป.ศป.  

กี่ล้านหยดที่องค์ท่านเสียเหงื่อเพื่อปวงชนชาวไทยแล้วเราคนไทยแค่เสียสละช่วยกันช่วยชาติมิได้เชียวหรือ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35817 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 10:01 น.  โดย : ผคปม.กศ.รร.ป.ศป.  

เทิดไท้ นบน้อม เทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนา หทัยสุขล้ำ สมจินต์
เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชาภูมิพล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35818 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 10:42 น.  โดย : กกบ.ศป.  

โครงการพระราชดำริฝนหลวง ช่วยทำให้ฝนตกในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ป่ามีความชุ่มชื้น เกษตรกรมีน้ำเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35819 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 10:51 น.  โดย : ใบบัว  

“เศรษฐกิจพอเพียง...จะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน
ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้...”
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35820 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 10:52 น.  โดย : ใบบัว  

...ขอให้ทุกคนมีพลานามัยแข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็ง และมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในหน้าที่การงานที่ดีและในส่วนตัว เพื่อจะได้มีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขใจสุขกายตลอดไปชั่วกาลนาน...

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35821 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 10:53 น.  โดย : ใบบัว  

..ส่วนรวมจะได้เป็นปึกแผ่น เราจะได้อยู่ในสังคมที่เรียบร้อย อยู่ในประเทศที่มั่นคงที่มีความก้าวหน้า ขอให้ทุกคนประสบแต่โชคดี มีความสุขความเจริญ ความก้าวหน้าและมีความสุขทั่วกัน...

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35822 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 10:53 น.  โดย : ใบบัว  

..เราประเทศไทยถ้าสามัคคีกันดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่มีเหตุผล เราเองจะเป็นที่ตั้งของความมั่นคงผาสุกของราษฎรที่เป็นประชากรแห่งประเทศนี้ เป็นตัวอย่างแก่มวลมนุษย์ มวลมนุษย์ก็มนุษย์ชาตินี้เอง และประเทศอื่นก็อาจเอาอย่างบ้าง ก็เกิดความไม่เบียดเบียนขึ้น...

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35823 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 11:01 น.  โดย : ใบบัว  

...ความอยู่ในโลกนี้อย่างสบาย พอสมควร คือไม่ใช่หรูหรา ประเทศไทยเราจะอยู่ไม่ใช่อย่างทุกคนอยู่มีบ้านหรูหรากันทุกคน และร่ำรวยกันทุกคนแต่ว่าทุกคนก็พอมีพอกิน...

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35824 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 11:02 น.  โดย : ใบบัว  

...ผู้ที่มีความอยู่ดีกินดีนั้นย่อมสามารถป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ได้ ทั้งในยามปกติ ทั้งในยามคับขัน เพราะว่าผู้ที่มีชีวิตที่ดี มีอาหารพอเพียง มีฐานะมั่นคง ย่อมมีจิตใจแข็งแรง และทำให้ร่างกายแข็งแรง ทำให้เกิดความเข้าใจในความมั่นคง คือการรักษาความปลอดภัยของประเทศ และหวงแหนแผ่นดินของตัว...

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35825 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 11:03 น.  โดย : ใบบัว  

...ประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดในโลก หรือรวยที่สุดในโลก หรือฟู่ฟ่าที่สุดในโลก แต่ก็ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมีความสงบได้ เพราะว่าในโลกนี้หายากแล้ว เราทำเป็นประเทศที่สงบประเทศที่มีคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆ เราจะเป็นที่หนึ่งในโลกในข้อนี้...

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35826 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 11:03 น.  โดย : ใบบัว  

...แล้วรู้สึกว่าที่หนึ่งในโลกในข้อนี้จะดีกว่าผู้อื่น จะดีกว่าคนที่รวยที่สุดในโลก จะดีกว่าคนที่เก่งในทางอะไรก็ตามที่สุดในโลก. ถ้าเรามีความสงบ แล้วมีความสบายความมั่นคงที่สุดในโลกนั้น รู้สึกจะไม่มีใครสู้เราได้...

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35827 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 11:04 น.  โดย : ใบบัว  

...เราต้องทำในสิ่งที่ดีที่ชอบตลอดไปเป็นเวลานานอาจน่าเบื่อ แต่แม้กระนั้นอย่างเพิ่งท้อใจ แม้กระนั้น บางทีเราทำตลอดชีวิตแล้วก็ยังไม่พอ แต่ทำไมเมืองไทยอยู่ได้ก็เพราะว่าบรรพบุรุษของเราทำมาเป็นแรมปีเป็นร้อยๆ ปีทำมาด้วยความสุจริตใจ…

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35828 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 11:05 น.  โดย : ใบบัว  

...ประเทศไทยนี่ทำไมอยู่ได้ ก็เพราะพวกเราทุกคน ถ้าเราสร้างความดีคือทำปฏิบัติในสิ่งที่บริสุทธิ์ใจที่สุจริต ที่ตั้งใจดีมันอาจมีผิดพลาดบ้าง แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาด...

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35829 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 11:10 น.  โดย : ใบบัว  

...ตั้งใจทำดี ก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมือง ทำให้เป็นเหมือนฉีดยาป้องกันโรค ซึ่งถ้าเราฉีดยาป้องกันโรควันนี้ พรุ่งนี้ไม่ใช่ไม่ได้ผล หมอก็ทราบดี ถ้าเราฉีดยา ต้องได้ครบโดสถึงจะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้...

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35830 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 11:10 น.  โดย : ใบบัว  

...การป้องกันให้ครบโดส เราต้องทำในสิ่งที่ดีที่ชอบตลอดไปเป็นเวลานานอาจน่าเบื่อ แต่แม้กระนั้นอย่างเพิ่งท้อใจ แม้กระนั้น บางทีเราทำตลอดชีวิตแล้ว ก็ยังไม่พอ..

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35831 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 11:11 น.  โดย : ใบบัว  

...ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถนำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี...

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35832 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 11:13 น.  โดย : ใบบัว  

..ข้อสำคัญเราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาด คือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสมโดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่เกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว...

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35833 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 11:19 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35834 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 11:20 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35835 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 11:20 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35836 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 11:21 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35837 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 11:21 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35838 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 11:22 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35839 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 11:22 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังใส่เครื่องแบบข้าราชการทหารอยู่นั้นนั่นหมายถึง ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการของพระองค์ท่าน และจะทำงานเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ท่านตราบชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่ และจะไม่ให้ใครผู้ใดมาทำลายแผ่นดินเกิดของข้าพเจ้าซึ่งต้องเอาเลือดเนื้อของบรรพบุรุษที่ปกป้องและรักษามานานตราบนาน
จนให้ลูกหลานอย่างข้าพเจ้ามีแผ่นดินอยู่อาศัย ..... ข้าพเจ้าขอสัญญา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35840 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 11:23 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35841 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 11:23 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ข้าพเจ้า จะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยเกียรติของทหาร

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35842 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 11:23 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35843 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 11:50 น.  โดย : ร.๓๑ พัน.๓ รอ.  


พระบิดาผู้มีบุญลงมาเกิด
เป็นบุญเจิดจรัสทั่วนภา
ทรงช่วยคิดทรงช่วยค้นและศึกษา
พระบิดาของชาติไทยใจสามัคคี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ ร.๓๑ พัน.๓ รอ.

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35844 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 10:03 น.  โดย : ร.๓๑ พัน.๓ รอ.  


เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า
ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ ร.๓๑ พัน.๓ รอ.

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35845 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 10:25 น.  โดย : ผคปม.กศ.รร.ป.ศป.  

แปดสิบปีทรงครองราชย์และครองชน กี่พระชันษาผ่านพ้นกาลสมัย กี่ปีสร้างให้ราษฏร์สุขทุกถิ่น
ไทยแปดสิบปีทรงสร้างชัยแก่ไทยนิรันดร์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35846 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 10:26 น.  โดย : ผคปม.กศ.รร.ป.ศป.  

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35847 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 10:27 น.  โดย : ผคปม.กศ.รร.ป.ศป.  

พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือ
เป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินชีวิต

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35848 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 10:28 น.  โดย : ผคปม.กศ.รร.ป.ศป.  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย
ผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง”

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35849 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 10:29 น.  โดย : ผคปม.กศ.รร.ป.ศป.  

พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างและแนววิถีนำทางให้ข้าราชการ ผู้บริหารน้อมนำมารับใช้ราชการแผ่นดิน
เพื่อประโยชน์สุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยไปสู่ความสงบสุขมั่นคงร่มเย็นอย่างถาวรแท้จริง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35850 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 10:30 น.  โดย : ผคปม.กศ.รร.ป.ศป.  

โอ้ขัตติยะราช อาสน์บรมจักรี ปฐพียังบริบูรณ์ หน่อพุทธกูรรักษา ข้าบริภาณภักดี
ศรีรัตนโกสินทร์ ธ ปกแผ่นดินโดยธรรม ธ นำไทยรุ่งเรือง ธ รู้เฟื่องสังคีต ทั้งดีดเป่าเชี่ยวชาญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35851 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 10:30 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35852 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 10:30 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35853 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 10:30 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35854 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 10:31 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35855 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 10:31 น.  โดย : ผคปม.กศ.รร.ป.ศป.  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35856 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 10:32 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35857 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 10:32 น.  โดย : ผคปม.กศ.รร.ป.ศป.  

กษัตริย์นักพัฒนา " พระราชดำริ แปรรูป ผลการเกษตร สายพระเนตร แปรประโยชน์
เพิ่มมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ พัฒนา เป็นวิชา หาเลี้ยงชีพ ด้วยพอเพียง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35858 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 10:32 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35859 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 10:32 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังใส่เครื่องแบบข้าราชการทหารอยู่นั้นนั่นหมายถึง ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการของพระองค์ท่าน และจะทำงานเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ท่านตราบชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่ และจะไม่ให้ใครผู้ใดมาทำลายแผ่นดินเกิดของข้าพเจ้าซึ่งต้องเอาเลือดเนื้อของบรรพบุรุษที่ปกป้องและรักษามานานตราบนาน
จนให้ลูกหลานอย่างข้าพเจ้ามีแผ่นดินอยู่อาศัย ..... ข้าพเจ้าขอสัญญา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35860 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 10:33 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35861 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 10:33 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ข้าพเจ้า จะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยเกียรติของทหาร

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35862 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 10:33 น.  โดย : ผคปม.กศ.รร.ป.ศป.  

" กษัตริย์นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม " น้ำพระทัย รดรินหลั่ง ดั่งสายฝน ทรงคิดค้น ป่าสาธิต
ให้ศึกษาน้ำใสด้วย กังหันชัย พัฒนา อนุรักษ์ พรรณนานา ฟื้นป่าคืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35863 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 10:33 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35864 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:22 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระพ่อหลวง ขวัญเกล้า เจ้าชีวิต ทรงอุทิศ ทรงสรรค์สร้าง อย่างยิ่งใหญ่
เพื่อแผ่นดิน เพื่อประเทศ เพื่อลูกไทย นับเนิ่นนาน ผ่านสมัย ตลอดมา
ด้วยสำนึกพระกรุณามหาศาล ร้อยดวงมาน เฉลิมชนมพรรษา
ด้วยความรัก เทิดทูน อุ่นศรัทธา ร้อยชีวา ของพระองค์ ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35865 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:23 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระพ่อหลวง ขวัญเกล้า เจ้าชีวิต ทรงอุทิศ ทรงสรรค์สร้าง อย่างยิ่งใหญ่
เพื่อแผ่นดิน เพื่อประเทศ เพื่อลูกไทย นับเนิ่นนาน ผ่านสมัย ตลอดมา
ด้วยสำนึกพระกรุณามหาศาล ร้อยดวงมาน เฉลิมชนมพรรษา
ด้วยความรัก เทิดทูน อุ่นศรัทธา ร้อยชีวา ของพระองค์ ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35866 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:24 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระพ่อหลวง ขวัญเกล้า เจ้าชีวิต ทรงอุทิศ ทรงสรรค์สร้าง อย่างยิ่งใหญ่
เพื่อแผ่นดิน เพื่อประเทศ เพื่อลูกไทย นับเนิ่นนาน ผ่านสมัย ตลอดมา
ด้วยสำนึกพระกรุณามหาศาล ร้อยดวงมาน เฉลิมชนมพรรษา
ด้วยความรัก เทิดทูน อุ่นศรัทธา ร้อยชีวา ของพระองค์ ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35867 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:25 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระพ่อหลวง ขวัญเกล้า เจ้าชีวิต ทรงอุทิศ ทรงสรรค์สร้าง อย่างยิ่งใหญ่
เพื่อแผ่นดิน เพื่อประเทศ เพื่อลูกไทย นับเนิ่นนาน ผ่านสมัย ตลอดมา
ด้วยสำนึกพระกรุณามหาศาล ร้อยดวงมาน เฉลิมชนมพรรษา
ด้วยความรัก เทิดทูน อุ่นศรัทธา ร้อยชีวา ของพระองค์ ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35868 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:26 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระพ่อหลวง ขวัญเกล้า เจ้าชีวิต ทรงอุทิศ ทรงสรรค์สร้าง อย่างยิ่งใหญ่
เพื่อแผ่นดิน เพื่อประเทศ เพื่อลูกไทย นับเนิ่นนาน ผ่านสมัย ตลอดมา
ด้วยสำนึกพระกรุณามหาศาล ร้อยดวงมาน เฉลิมชนมพรรษา
ด้วยความรัก เทิดทูน อุ่นศรัทธา ร้อยชีวา ของพระองค์ ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35869 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:26 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระพ่อหลวง ขวัญเกล้า เจ้าชีวิต ทรงอุทิศ ทรงสรรค์สร้าง อย่างยิ่งใหญ่
เพื่อแผ่นดิน เพื่อประเทศ เพื่อลูกไทย นับเนิ่นนาน ผ่านสมัย ตลอดมา
ด้วยสำนึกพระกรุณามหาศาล ร้อยดวงมาน เฉลิมชนมพรรษา
ด้วยความรัก เทิดทูน อุ่นศรัทธา ร้อยชีวา ของพระองค์ ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35870 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:27 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระพ่อหลวง ขวัญเกล้า เจ้าชีวิต ทรงอุทิศ ทรงสรรค์สร้าง อย่างยิ่งใหญ่
เพื่อแผ่นดิน เพื่อประเทศ เพื่อลูกไทย นับเนิ่นนาน ผ่านสมัย ตลอดมา
ด้วยสำนึกพระกรุณามหาศาล ร้อยดวงมาน เฉลิมชนมพรรษา
ด้วยความรัก เทิดทูน อุ่นศรัทธา ร้อยชีวา ของพระองค์ ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35871 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:28 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระพ่อหลวง ขวัญเกล้า เจ้าชีวิต ทรงอุทิศ ทรงสรรค์สร้าง อย่างยิ่งใหญ่
เพื่อแผ่นดิน เพื่อประเทศ เพื่อลูกไทย นับเนิ่นนาน ผ่านสมัย ตลอดมา
ด้วยสำนึกพระกรุณามหาศาล ร้อยดวงมาน เฉลิมชนมพรรษา
ด้วยความรัก เทิดทูน อุ่นศรัทธา ร้อยชีวา ของพระองค์ ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35872 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:29 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระพ่อหลวง ขวัญเกล้า เจ้าชีวิต ทรงอุทิศ ทรงสรรค์สร้าง อย่างยิ่งใหญ่
เพื่อแผ่นดิน เพื่อประเทศ เพื่อลูกไทย นับเนิ่นนาน ผ่านสมัย ตลอดมา
ด้วยสำนึกพระกรุณามหาศาล ร้อยดวงมาน เฉลิมชนมพรรษา
ด้วยความรัก เทิดทูน อุ่นศรัทธา ร้อยชีวา ของพระองค์ ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35873 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:29 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระพ่อหลวง ขวัญเกล้า เจ้าชีวิต ทรงอุทิศ ทรงสรรค์สร้าง อย่างยิ่งใหญ่
เพื่อแผ่นดิน เพื่อประเทศ เพื่อลูกไทย นับเนิ่นนาน ผ่านสมัย ตลอดมา
ด้วยสำนึกพระกรุณามหาศาล ร้อยดวงมาน เฉลิมชนมพรรษา
ด้วยความรัก เทิดทูน อุ่นศรัทธา ร้อยชีวา ของพระองค์ ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35874 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:31 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ขอโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระเกียรติคุณเพิ่มพูนแผ่ไพศาล ทรงพระเกษมสำราญ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตราบนิรันดร์กาล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35875 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:32 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ขอโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระเกียรติคุณเพิ่มพูนแผ่ไพศาล ทรงพระเกษมสำราญ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตราบนิรันดร์กาล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35876 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:35 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ขอโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระเกียรติคุณเพิ่มพูนแผ่ไพศาล ทรงพระเกษมสำราญ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตราบนิรันดร์กาล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35877 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:37 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ขอโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระเกียรติคุณเพิ่มพูนแผ่ไพศาล ทรงพระเกษมสำราญ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตราบนิรันดร์กาล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35878 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:41 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ขอโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระเกียรติคุณเพิ่มพูนแผ่ไพศาล ทรงพระเกษมสำราญ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตราบนิรันดร์กาล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35879 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:41 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ขอโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระเกียรติคุณเพิ่มพูนแผ่ไพศาล ทรงพระเกษมสำราญ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตราบนิรันดร์กาล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35880 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:42 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ขอโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระเกียรติคุณเพิ่มพูนแผ่ไพศาล ทรงพระเกษมสำราญ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตราบนิรันดร์กาล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35881 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:42 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ขอโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระเกียรติคุณเพิ่มพูนแผ่ไพศาล ทรงพระเกษมสำราญ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตราบนิรันดร์กาล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35882 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:43 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ขอโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระเกียรติคุณเพิ่มพูนแผ่ไพศาล ทรงพระเกษมสำราญ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตราบนิรันดร์กาล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35883 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:45 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ขอโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระเกียรติคุณเพิ่มพูนแผ่ไพศาล ทรงพระเกษมสำราญ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตราบนิรันดร์กาล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35884 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:46 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ใต้ผืนดิน ณ แห่งใดในโลกหล้า
สุดแผ่นฟ้าพระเมตตา ธ หยั่งถึง
ทวยราษฎร์ไทยพบภัยมิพรั่นพรึง
ปกเกศเกล้าเราซาบซึ้ง ซึ่งพระกรุณา
ขอถวายพรชัยพระพ่อหลวง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งแดนสรวงถ้วนทั่วหล้า
ดลพระองค์อยู่คู่ราษฎร์ตราบกาลเวลา
ข้าใต้ฝ่าฯ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35885 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:46 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ใต้ผืนดิน ณ แห่งใดในโลกหล้า
สุดแผ่นฟ้าพระเมตตา ธ หยั่งถึง
ทวยราษฎร์ไทยพบภัยมิพรั่นพรึง
ปกเกศเกล้าเราซาบซึ้ง ซึ่งพระกรุณา
ขอถวายพรชัยพระพ่อหลวง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งแดนสรวงถ้วนทั่วหล้า
ดลพระองค์อยู่คู่ราษฎร์ตราบกาลเวลา
ข้าใต้ฝ่าฯ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35886 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:47 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ใต้ผืนดิน ณ แห่งใดในโลกหล้า
สุดแผ่นฟ้าพระเมตตา ธ หยั่งถึง
ทวยราษฎร์ไทยพบภัยมิพรั่นพรึง
ปกเกศเกล้าเราซาบซึ้ง ซึ่งพระกรุณา
ขอถวายพรชัยพระพ่อหลวง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งแดนสรวงถ้วนทั่วหล้า
ดลพระองค์อยู่คู่ราษฎร์ตราบกาลเวลา
ข้าใต้ฝ่าฯ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35887 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:47 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ใต้ผืนดิน ณ แห่งใดในโลกหล้า
สุดแผ่นฟ้าพระเมตตา ธ หยั่งถึง
ทวยราษฎร์ไทยพบภัยมิพรั่นพรึง
ปกเกศเกล้าเราซาบซึ้ง ซึ่งพระกรุณา
ขอถวายพรชัยพระพ่อหลวง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งแดนสรวงถ้วนทั่วหล้า
ดลพระองค์อยู่คู่ราษฎร์ตราบกาลเวลา
ข้าใต้ฝ่าฯ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35888 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:48 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ใต้ผืนดิน ณ แห่งใดในโลกหล้า
สุดแผ่นฟ้าพระเมตตา ธ หยั่งถึง
ทวยราษฎร์ไทยพบภัยมิพรั่นพรึง
ปกเกศเกล้าเราซาบซึ้ง ซึ่งพระกรุณา
ขอถวายพรชัยพระพ่อหลวง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งแดนสรวงถ้วนทั่วหล้า
ดลพระองค์อยู่คู่ราษฎร์ตราบกาลเวลา
ข้าใต้ฝ่าฯ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35889 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:49 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ใต้ผืนดิน ณ แห่งใดในโลกหล้า
สุดแผ่นฟ้าพระเมตตา ธ หยั่งถึง
ทวยราษฎร์ไทยพบภัยมิพรั่นพรึง
ปกเกศเกล้าเราซาบซึ้ง ซึ่งพระกรุณา
ขอถวายพรชัยพระพ่อหลวง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งแดนสรวงถ้วนทั่วหล้า
ดลพระองค์อยู่คู่ราษฎร์ตราบกาลเวลา
ข้าใต้ฝ่าฯ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35890 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:51 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ใต้ผืนดิน ณ แห่งใดในโลกหล้า
สุดแผ่นฟ้าพระเมตตา ธ หยั่งถึง
ทวยราษฎร์ไทยพบภัยมิพรั่นพรึง
ปกเกศเกล้าเราซาบซึ้ง ซึ่งพระกรุณา
ขอถวายพรชัยพระพ่อหลวง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งแดนสรวงถ้วนทั่วหล้า
ดลพระองค์อยู่คู่ราษฎร์ตราบกาลเวลา
ข้าใต้ฝ่าฯ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35891 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:51 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ใต้ผืนดิน ณ แห่งใดในโลกหล้า
สุดแผ่นฟ้าพระเมตตา ธ หยั่งถึง
ทวยราษฎร์ไทยพบภัยมิพรั่นพรึง
ปกเกศเกล้าเราซาบซึ้ง ซึ่งพระกรุณา
ขอถวายพรชัยพระพ่อหลวง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งแดนสรวงถ้วนทั่วหล้า
ดลพระองค์อยู่คู่ราษฎร์ตราบกาลเวลา
ข้าใต้ฝ่าฯ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35892 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:52 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ใต้ผืนดิน ณ แห่งใดในโลกหล้า
สุดแผ่นฟ้าพระเมตตา ธ หยั่งถึง
ทวยราษฎร์ไทยพบภัยมิพรั่นพรึง
ปกเกศเกล้าเราซาบซึ้ง ซึ่งพระกรุณา
ขอถวายพรชัยพระพ่อหลวง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งแดนสรวงถ้วนทั่วหล้า
ดลพระองค์อยู่คู่ราษฎร์ตราบกาลเวลา
ข้าใต้ฝ่าฯ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35893 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:55 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

ใต้ผืนดิน ณ แห่งใดในโลกหล้า
สุดแผ่นฟ้าพระเมตตา ธ หยั่งถึง
ทวยราษฎร์ไทยพบภัยมิพรั่นพรึง
ปกเกศเกล้าเราซาบซึ้ง ซึ่งพระกรุณา
ขอถวายพรชัยพระพ่อหลวง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งแดนสรวงถ้วนทั่วหล้า
ดลพระองค์อยู่คู่ราษฎร์ตราบกาลเวลา
ข้าใต้ฝ่าฯ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35894 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:56 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระสายใยหลั่งไหลดุจนที
ดั่งวารีคอยบำรุงและหนุนเกื้อ
ทั้งฝนหลวงแก้มลิงคอยจุนเจือ
ความเอื้อเฟื้อสุดยิ่งใหญ่นรินทร์ดล
จากวันนั้นถึงวันนี้ครบเจ็ดรอบ
ธ ทรงมอบความสุขทุกแห่งหน
สมเด็จพระมหาราชาภูมิพล
ทุกชาติชนน้อมเคารพสดุดี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35895 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:56 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระสายใยหลั่งไหลดุจนที
ดั่งวารีคอยบำรุงและหนุนเกื้อ
ทั้งฝนหลวงแก้มลิงคอยจุนเจือ
ความเอื้อเฟื้อสุดยิ่งใหญ่นรินทร์ดล
จากวันนั้นถึงวันนี้ครบเจ็ดรอบ
ธ ทรงมอบความสุขทุกแห่งหน
สมเด็จพระมหาราชาภูมิพล
ทุกชาติชนน้อมเคารพสดุดี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35896 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:57 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระสายใยหลั่งไหลดุจนที
ดั่งวารีคอยบำรุงและหนุนเกื้อ
ทั้งฝนหลวงแก้มลิงคอยจุนเจือ
ความเอื้อเฟื้อสุดยิ่งใหญ่นรินทร์ดล
จากวันนั้นถึงวันนี้ครบเจ็ดรอบ
ธ ทรงมอบความสุขทุกแห่งหน
สมเด็จพระมหาราชาภูมิพล
ทุกชาติชนน้อมเคารพสดุดี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35897 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 11:58 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระสายใยหลั่งไหลดุจนที
ดั่งวารีคอยบำรุงและหนุนเกื้อ
ทั้งฝนหลวงแก้มลิงคอยจุนเจือ
ความเอื้อเฟื้อสุดยิ่งใหญ่นรินทร์ดล
จากวันนั้นถึงวันนี้ครบเจ็ดรอบ
ธ ทรงมอบความสุขทุกแห่งหน
สมเด็จพระมหาราชาภูมิพล
ทุกชาติชนน้อมเคารพสดุดี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35898 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 12:00 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระสายใยหลั่งไหลดุจนที
ดั่งวารีคอยบำรุงและหนุนเกื้อ
ทั้งฝนหลวงแก้มลิงคอยจุนเจือ
ความเอื้อเฟื้อสุดยิ่งใหญ่นรินทร์ดล
จากวันนั้นถึงวันนี้ครบเจ็ดรอบ
ธ ทรงมอบความสุขทุกแห่งหน
สมเด็จพระมหาราชาภูมิพล
ทุกชาติชนน้อมเคารพสดุดี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35899 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 12:04 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระสายใยหลั่งไหลดุจนที
ดั่งวารีคอยบำรุงและหนุนเกื้อ
ทั้งฝนหลวงแก้มลิงคอยจุนเจือ
ความเอื้อเฟื้อสุดยิ่งใหญ่นรินทร์ดล
จากวันนั้นถึงวันนี้ครบเจ็ดรอบ
ธ ทรงมอบความสุขทุกแห่งหน
สมเด็จพระมหาราชาภูมิพล
ทุกชาติชนน้อมเคารพสดุดี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35900 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 12:17 น.  โดย : สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  

พระสายใยหลั่งไหลดุจนที
ดั่งวารีคอยบำรุงและหนุนเกื้อ
ทั้งฝนหลวงแก้มลิงคอยจุนเจือ
ความเอื้อเฟื้อสุดยิ่งใหญ่นรินทร์ดล
จากวันนั้นถึงวันนี้ครบเจ็ดรอบ
ธ ทรงมอบความสุขทุกแห่งหน
สมเด็จพระมหาราชาภูมิพล
ทุกชาติชนน้อมเคารพสดุดี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  [359]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :
Code :
*กรุณาใส่ Code ตามรูปด้านบน


 
ท่องเที่ยว